Tilbudet vårt

Kastet Gård Aktivitetssenter inngår avtaler med kommuner i nærområdet om dag- og kveldsaktivitetstilbud til ulike brukergrupper som kan ha glede av å være sammen med dyr og mennesker.

Brukergrupper kan være mennesker med demens i tidlig fase, mennesker som ønsker arbeidstrening og et sosialt fellesskap, barn og ungdom som ønsker en annerledes skoledag eller fritidsordning og familier som ønsker avlastning.

På Kastet Gård aktivitetssenter vil vi være fleksible og tilpasse tilbudet etter brukergruppe og brukerens forutsetninger og dagsform. Vi vil finne fram til det den enkelte bruker kan trives med og finner givende.