Om gården og oss

Kastet gård består av tjue mål dyrket jord og femti mål med skog og dyr. Det bor to ponnier, to kaniner, elleve sauer og tretti høner på gården. Gården har et bolighus og en driftsbygning med tilhørende prisvinnende aktivitetssenter.
I driftsbygningen finner man garasjer, sauefjøs, stall og hønsehus. På gårdsplassen er det lagt opp til at mange kan sitte rundt en bålpanne. Det er flotte turmuligheter på og rundt gården.

Ole-Jørgen og Inger Johanne driver gården, og mellom dem har de utdannelse innen landbruksteknikk, helseledelse, spesialpedagogikk, småskolepedagogikk, samtaleterapi og som førskolelærer.

Ole-Jørgen har lang erfaring med jobb innen rus, psykiatri og mennesker med demens på blant annet Inn På Tunet gård. Inger Johanne har lang erfaring som styrer i barnehage og som terapeut.